Informatii Actionarihttp://www.petex.ro/admin/themes/mishu/js/fckeditor/editor/images/spacer.gif

Reg. Com. Nr: J 40/14/1991 Cod fiscal: RO 1578364

Despre

 Rapoarte 2011
 Anual
Proiect Hotarare AGEA
Proiect Hotarare AGOA
Buletin de vot AGEA 28.04.2011
Buletin de vot AGOA 28.04.2011
Convocator AGEA 2011
Convocator AGOA 2011
Formular procura speciala persoane juridice AGEA
Formular procura speciala persoane fizice AGEA
Formular procura speciala persoane juridice AGOA
Formular procura speciala persoane fizice AGOA
Bilant 21.12.2010
Raport anual 2010
            
Trimestrul 1
Raport Trimestrial 2011
 
Trimestrul 2
Convocator AGEA Iulie 2011
Convocator AGOA Iulie 2011
Bilant 31.06.2011
 Trimestrul 3
             Hotarare AGEA August 2011
             Hotarare AGOA August 2011
             Bilant 30.09.2011
                       
Rapoarte 2012
Anual
           Situatii financiare preliminare 31.12.2011
           Buletin de vot prin corespondenta
           Convocator AGOA
           Procura speciala persoane juridice
           Procura speciala peroane fizice

           Declaratia aplici sau explici
Trimestrul 1
           Hotarare AGOA 26.04.2012
           Indicatori economico-financiari 31.03.2012
           Date informative 31.03.2012
           Cont de profit si pierdere 31.03.2012
           Bilant 31.03.2012

Semestrul 1 - 30.06.2012
           Comunicat
           Raportul auditorului
           Raportul administratorilor
           Bilant
           Declaratie

 Trimestrul 3 - 30.09.2012  
          Comunicat 
          Raportul trimestrial
          Bilant
          Contul de profit si pierdere
          Indicatori economici
          Formularul

Rapoarte 2013
         Calendar financiar 2013  
         Comunicat 
         Situatia pozitiei financiare 2012 (preliminar)
         Situatia rezultatului global 2012 (preliminar)  
Anual 
        Convocator AGOA
        Buletin de vot prin corespondenta ; Ballot - by mail
        Procura speciala persoane juridice ; Special power of attorne
        Procura speciala persoane fizice ; Special power of attorney 
        Raportul administratorilor
        Situatii financiare IFRS
        Hotarare AGOA 
        Bilant 
        Comunicat
        Declaratia Guvernanta
        Raport audit
        B.V.C. 2013
Semestrul 1 - 30.06.2013  
       Bilant
       Comunicat disponibilitate
       Declaratie
       Raport administratori
       Raport revizuire situatii financiare
       Situatii financiare interimare
  Trimestrul 3 - 30.09.2013
      Raport trimestrial  

Rapoarte 2014
      Calendar financiar 2014   
      Comunicat situatii financiare anuale preliminare 2013
      Situatia pozitiei financiare preliminar 2013
      Situatia rezultatului global preliminar 2013 
Anual
      Convocator AGA
      Buletin de vot prin corespondenta ; Ballot - by mail
      Procura speciala persoane juridice ; Special power of attorne
      Procura speciala persoane fizice ; Special power of attorney 
      Situatii financiare 2013 IFRS
      B.V.C. 2014
      Raport audit 
      Hotararea AGOA
      Codul de Guvernanta Corporativa
      Raport administratori
Trimestrul 1 
     Raport trimestrul 1 
     Comunicat raport trimestrul 1
Semestrul 1 - 30.06.2014
     Comunicat disponibilitate
     Situatii financiare interimare 
Trimestrul 3
     Raport trimestrial 

Rapoarte 2015
     Calendar financiar 2015
 
    Comunicatul privind disponibilitatea rezultatelor financiare preliminare 2014
     Rezultate financiare preliminare la 31.12.2014  
     Convocator AGEA 30.04.2015; Invitation AGEA 30.04.2015
     Convocator AGOA 30.04.2015; Invitation AGOA 30.04.2015
     Buletin de vot prin corespondenta AGEA; Ballot - by mail AGEA
     Buletin de vot prin corespondenta AGOA; Ballot - by mail AGOA
     AGEA Procura speciala persoane juridice; Special power of attorne
     AGEA Procura speciala persoane fizice; Special power of attorney
     AGOA Procura speciala persoane juridice; Special power of attorne
     AGOA Procura speciala persoane fizice; Special power of attorney   
     Raportul administratorilor
     Cod guvernanta corporativa
     Program redresare activitate
     Situatii financiare 2014 
     Raport audit 2014
     Raport AGOA 30.04.2015  Current report OGAS Apr, 30 2015
     Raport AGEA 30.04.2015   Current report EGAS Apr, 30 2015  

Trimestrul 1
    Raport trimestrul 1
    Comunicat trimestrul 1
Semestrul 1
    Raportul curent 25.06.2015  Current Report 25.06.2016
    Raport semestrul 1 2015
    Comunicat privind Raportul semestrul 1 2015

Raportare 2016 
  Convocator AGOA 
 Situatii financiare 2015
 Raport Consiliu de administratie 2015
 Comunicat disponibilitate Raport anual 2015
Rapoarte 2018
Convocator AGOA
Convocator AGEA
Raport curent 12.02.2018
Comunicat situatii preliminarii 2017
Situatii financiare preliminare 2017
Corespondenta AGOA 26.04.2018
Convocare AGOA 26.04.2018
Persoane fizice AGOA 26.04.2018 ; Persoane juridice AGOA 26.04.2018
Power special of attorney for PF; Power special of attorney for PJ
Invitation for AGOA
Ballout by mail AGOA
Raport curent 24.04.2018
Raport anual 2017
Raport semestrial 30.06.2018
Raport curent 23 august 2018
Convocare AGEA 01 octombrie 2018
Adunare Generala 01.10.2018
Convocator AGEA; Invitation for AGEA
Buletin de Vot prin corespondenta; Ballout for AGEA
Procura Speciala PF; Power special of attorney for PF 
Procura Speciala PJ; Power special of attorney for PJ
Hotarare AGEA 01.10.2018 ; Decision of EGMS on 01.10.2018 
 
omega replica watches  • Adresa:
    Unirii Bd. 70, Bucuresti, sector 3 ROMANIA
  • Telefon:
    (021)-318.84-59
  • FAX:
    (021)-318.84-53